Pozvánka ZO 13.12.2017

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště, které se koná ve středu 13.12.2017 od 18.00 hod. v Hradišti v zasedací místnosti OÚ Hradiště č.p. 62.

PROGRAM:

 1. Rozpočtové opatření č.6 a 7/2017
 2. Zpráva finančního výboru
 3. Zpráva kontrolního výboru
 4. Zpráva o uplatňování ÚP
 5. Rozpočet na rok 2018
 6. Střednědobý rozpočtový výhled
 7. Odpadové hospodářství 2018
 8. Proplácení cestovních náhrad
 9. Žádosti o dotace
 10. Různé
 11. Diskuse

Účast všech členů ZO nutná.

Za obec Hradiště Ladmanová Jaroslava - starostka

Vyvěšeno: 05.12.2017
Sejmuto: 13.12.2017