Pozvánka ZO 8.2.2018

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště, které se koná ve čtvrtek 8.2.2018 od 18.00 hod. v Bezděkově v úřadovně OÚ čp.25.

PROGRAM:

  1. Rozpočtové opatření č.8/2017
  2. Výroční zpráva o poskytování informací za r.2017
  3. Dodatky č. 80-84 ke smlouvě s fa. Rumpold
  4. Došlé žádosti
  5. Různé
  6. Diskuse

Za obec Hradiště Ladmanová Jaroslava - starostka

Vyvěšeno: 01.02.2018
Sejmuto: 08.02.2018