Pozvánka ZO 14.3.2018

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště, které se koná ve středu 14.3.2018 od 18.00 hod. v Hradišti v klubovně u hřiště č.p. 81.

PROGRAM:

  1. Rozpočtová opatření č. 1/2018 a č. 2/2018
  2. Žádost o realizaci staveb a závazek převzetí
  3. Žádost o odkoupení pozemku
  4. Různé
  5. Diskuse

Účast všech členů ZO nutná.

Za obec Hradiště Ladmanová Jaroslava - starostka

Vyvěšeno: 05.03.2018
Sejmuto: 15.03.2018