Pozvánka ZO 9.5.2018

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště, které se koná ve středu 9.5.2018 od 19.00 hod. v Bezděkově v úřadovně OÚ čp.25.

PROGRAM:

  1. Rozpočtové opatření
  2. Inventarizační zpráva
  3. Doručené žádosti
  4. Různé
  5. Diskuse

Za obec Hradiště Ladmanová Jaroslava - starostka

Vyvěšeno: 30.04.2018
Sejmuto: 09.05.2018