Svoz nebezpečného odpadu

AVA CZ Odpadové hospodářství s.r.o.
Porvozovna Plzeň
Hankova 2759/14, 30133 Plzeň

ve spolupráci se Svazkem obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství

Svoz nebezpečného odpadu pro občany

 • znečištěné obaly od barev, olejů apod.
 • barvy, lepidla, chemikálie
 • zářivky, výbojky
 • AKU baterie
 • suché galvanické články - monočlánky
 • pneumatiky
 • televizory, rádia a ostatní elektrotechnický odpad
 • vyřazené léky oleje, olejové filtry
 • lednice, mrazáky

Sběrné místo:

 • Hradiště - před hasičskou zbrojnicí
 • Bezděkov - na návsi

Odvoz odpadu bude probíhat 23.5.2007

Žádáme občany, aby odpad neukládali na stanoviště po termínu svozu.
Odpad ukládejte odděleně na na určené místa.

Všem občanům děkujeme za spolupráci a za kladný vztah k životnímu prostředí.

Sběr nebezpečného odpadu je pro občany zdarma, náklady hradí OÚ.

Právnické osoby platí dle ceníku.

Vyvěšeno: 20.04.2007
Sejmuto: 23.05.2007