Oznámení č.j.: SPU 139224/2019/Šr.

Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) č.j.: SPU 139224/2019/Šr.

Vyvěšeno: 11.04.2019
Sejmuto: 12.05.2019