Návrh rozpočtu svazku obcí 2019

Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na rok 2019

Vyvěšeno: 12.04.2019
Sejmuto: 12.05.2019