Rozhodnutí č.j.: MÚ/VŽP/3402/19

Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí vydává rozhodnutí  č.j.: MÚ/VŽP/3402/19

Vyvěšeno: 05.08.2019
Sejmuto: 20.08.2019