Strategický plán rozvoje sportu 2019-2023 v obci Hradiště

Strategický plán rozvoje sportu 2019-2023 v obci Hradiště vydaný 1.8.2019

Vyvěšeno: 01.08.2019
Sejmuto: 01.10.2019
Schváleno: 00.00.0000
Účinnost: 00.00.0000