Přehled získaných dotací 2015-2018

Přehled získaných dotací z PSOV, PK, MZe, MMR v období 2015-2018.

Vyvěšeno: 19.09.2019
Sejmuto: 31.12.2019