Oznámení č.j.: SP11218/2019-504201

Oznámení č.j.: SP11218/2019-504201 o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek BPEJ

Vyvěšeno: 13.11.2019
Sejmuto: 16.12.2019