Obecně závazná vyhláška obce Hradiště č. 2/2019

Obecně závazná vyhláška obce Hradiště č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Vyvěšeno: 18.12.2019
Sejmuto: 18.01.2020
Schváleno: 17.12.2019
Účinnost: 01.01.2020