Výroční zpráva o poskytování informací 2018

Výroční zpráva o činnosti v oblasti informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2019.

Vyvěšeno: 13.02.2020
Sejmuto: 27.01.2020