Výroční zpráva o poskytování informací 2019

Výroční zpráva o činnosti v oblasti informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2019.

Vyvěšeno: 13.02.2020
Sejmuto: 17.01.2021