Mimořádné opatření č.j.: MZDR 12501/2020-3/MIN/KAN

Mimořádné opatření č.j.: MZDR 12501/2020-3/MIN/KAN

Vyvěšeno: 19.03.2020
Sejmuto: 19.04.2020