Porovnání všech položek výpočtu vodného 2019

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce

Vyvěšeno: 30.04.2020
Sejmuto: 30.05.2020