Záměr nakládání s obecním majetkem z 1.6.2020

Záměr nakládání s obecním majetkem z 1.6.2020

Vyvěšeno: 01.06.2020
Sejmuto: 15.06.2020