Úřední deska

Všechny dokumenty zveřejňované v zákonem dané lhůtě

Schválené rozpočty, rozpočtové výhledy a schválená rozpočtová opatření Obce Hradiště jsou trvale elektronicky zveřejněna v části ROZPOČTY OBCE a v listinné podobě v kanceláři OÚ Hradiště.

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje zn.: RR/3921/18
Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 17.09.2018 do 02.10.2018
Pozvánka ZO 20.9.2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 12.09.2018 do 20.09.2018
Veřejná výzva na pozici úředník / úřednice
Obec Hradiště zveřejňuje Veřejnou výzvu na obsazení pracovní pozice
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 30.08.2018 do 20.09.2018
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí - volby 5. a 6.10.2018
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5. a 6. října 2018
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 23.08.2018 do 06.10.2018
INFORMACE o počtu a sídle volebních okrsků pro volby 5. a 6. října 2018
INFORMACE o počtu a sídle volebních okrsků pro VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ ve dnech 5. a 6. října 2018
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 21.08.2018 do 06.10.2018
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise volby 5. a 6.10.2018
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ ve dnech 5. a 6. října 2018
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 06.08.2018 do 06.10.2018
Veřejná vyhláška č.j.: DOP/2695/2018 - Bo
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 30.07.2018 do 23.09.2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště, IČ: 00256625 za rok 2017
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 27.06.2018 do 01.07.2019
Závěrečný účet 2017
Závěrečný účet obce Hradiště za rok 2017.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 27.06.2018 do 01.07.2019
Oznámení SOOPlzeň - jih pro odp. hosp. - zveřejnění dokumentů č.2
Oznámení Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odp. hosp. - zveřejnění dokumentů č.2.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 01.12.2017 do 03.01.2019
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Informace pro veřejnost, aby se neznámý vlastníci pozemků přihlásili ke svému vlastnictví u ÚZSVM do 31.12.2023.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 01.08.2017 do 31.12.2023
SOO Plzeň - jih pro odp. hosp. - rozpočtový výhled 2018 - 2019
Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odp. hosp. - rozpočtový výhled 2018 - 2019
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 26.04.2017 do 31.12.2019
Poskytnutí dotace - Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka z 27.10.2015
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Hradiště - Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka ze dne 27.10.2015

Ostatní zveřejňované dokumenty a aktuální informace

Upozornění ČEZ Distribuce a.s. 2018
Upozornění na odstranění a okleštění stromoví
Aktuální do 15.11.2018
INFORMACE PRO OBČANY, KTEŘÍ MAJÍ TRVALÝ POBYT NA OHLAŠOVNĚ HRADIŠTĚ č.p. 62
OBČANÉ OBCE, KTEŘÍ MAJÍ TRVALÝ POBYT NA OHLAŠOVNĚ HRADIŠTĚ č.p. 62, MOHOU SVÉ ZÁSILKY VYZVEDNOUT NA OÚ HRADIŠTĚ V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH NEBO PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ V PRACOVNÍ DOBĚ.
Aktuální do 31.12.2020

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů naleznete v části Povinné informace.

Usnesení a zápis z posledního zasedání zastupitelstva

Usnesení 3/2017
Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 14.6.2017.
Zápis 3/2017
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 14.6.2017 v Bezděkově od 19.00 hodin.

Všechny usnesení a zápisy z jednání zastupitelstva najdete zde.

Poslední schválený rozpočet, zpráva o hospodaření a závěrečný účet

Rozpočtové opatření č.5/2018
Rozpočtové opatření Obce Hradiště č.5/2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště, IČ: 00256625 za rok 2017
Závěrečný účet 2017
Závěrečný účet obce Hradiště za rok 2017.

Všechny schválené rozpočty, zprávy o výsledcích hospodaření a závěrečné účty najdete zde.

Poslední schválená obecně závazná vyhláška

Sdělení o výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů
Informace o osobě pověřence pro ochranu osobních údajů OÚ Hradiště

Všechny platné obecně závazné vyhlášky najdete zde.

Výroční zpráva o zveřejňování informací za minulé období

Výroční zpráva o poskytování informací 2017
Výroční zpráva o činnosti v oblasti informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2017.

Všechny výroční zprávy o poskytování informací najdete zde.