Úřední deska

Všechny dokumenty zveřejňované v zákonem dané lhůtě

Schválené rozpočty, rozpočtové výhledy a schválená rozpočtová opatření Obce Hradiště jsou trvale elektronicky zveřejněna v části ROZPOČTY OBCE a v listinné podobě v kanceláři OÚ Hradiště.

Postup při žádosti o ošetřovné od 14.10.2020
Aktuální informace pro rodiče: Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 22.10.2020 do 22.11.2020
Usnesení vlády č.424 - 426, 1078, 1079, 1080
Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 21.10.2020 do 21.11.2020
Usnesení vlády č.421
Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 19.10.2020 do 19.11.2020
Mimořádná opatření MZDR 19.10.2020
Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 19.10.2020 do 19.11.2020
Usnesení vlády č.416-420
Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 18.10.2020 do 18.11.2020
Rozpočtové opatření č.1 SOPOH
Rozpočtové opatření č.1 Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 16.10.2020 do 16.11.2020
Usnesení vlády č.407-414
Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 13.10.2020 do 13.11.2020
Opatření platné k 12.10.2020
Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 12.10.2020 do 12.11.2020
Úprava úředních hodin z 8.10.2020
Úprava úředních hodin dle Usnesení vlády ČR č.994 z 8.10.2020
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 10.10.2020 do 10.11.2020
Nařízení KHSPL 26674/28/2020
Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 09.10.2020 do 09.11.2020
Výsledky voleb 2020
Výsledky voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje 2020
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 04.10.2020 do 04.11.2020
Mimořádná opatření k 3.10.2020
Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 03.10.2020 do 03.11.2020
Usnesení vlády č.391 a 392
Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 30.09.2020 do 30.10.2020
Nařízení KHSPL 25989/28/2020
Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 30.09.2020 do 30.10.2020
Závěrečný účet svazku za rok 2019 včetně zprávy auditora
Závěrečný účet Svazvazek obcí okresu Plzaň-jih pro odpadové hospodářství za rok 2019 včetně zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 25.07.2020 do 31.07.2021
Závěrečný účet 2019
Závěrečný účet obce Hradiště za rok 2019.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 01.06.2020 do 01.07.2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště, IČ: 00256625 za rok 2019
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 15.04.2020 do 30.06.2021
Přehled poskytnutých dotací a příspěvků 2018 - 2019
Přehled poskytnutých dotací a poskytnutých příspěvků v za období 2018 - 2019
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 13.01.2020 do 13.01.2021
Opatření obecné povahy č.j.: 41508/2019-MZE-16212
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 02.09.2019 do 31.12.2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č.j.: 18918/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy č.j.:18918/2019-MZE-16212
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 03.04.2019 do 31.12.2022
Výzva majitelům pozemků od ÚZSVM - č.j.: UZSVM/P/6966/2019-HMSO
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - § 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon – aktualizace k 20.3.2019
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 20.03.2019 do 31.12.2023

Ostatní zveřejňované dokumenty a aktuální informace

Doporučení ČLnK pro pacienty
Doporučení ČLnK pro pacienty: Zajištění léčivých přípravků během karantény
Aktuální do 20.11.2020
Prázdninový režim v dopravě od 19.10.2020
od 19. října jsou přecházejí spoje veřejné linkové dopravy na prázdninový režim a to do odvolání vládních opatření omezující výuku na školách.
Aktuální do 14.11.2020
Informace o nálezu 13.10.2020
Obec Hradiště oznamuje nález jízdního kola v katastru obce. Jeho majitel se může přihlásit na telefonních číslech: 371 595 129 a 724 378 138.
Aktuální do 13.11.2020
Okleštění stromoví 2020
Upozornění ČEZ Distribuce a.s.
Aktuální do 15.11.2020
Svoz komunálního odpadu v Hradišti 2020
Informace o změnách svozu komunálního odpadu v Hradišti v roce 2020
Aktuální do 31.10.2020
Kulturní akce v Chanovicích 2020
Přehled kulturních akcí v Chanovicích v průběhu roku 2020
Aktuální do 31.12.2020
Kotlíkové dotace a Nová zelená úsporám
Informace o zdrojích informací pro dotace pro domácnosti
Aktuální do 10.09.2022
Bezpečnostní desatero
Bezpečnostní desatero - chraňte domov i sebe
Aktuální do 31.12.2030
INFORMACE PRO OBČANY, KTEŘÍ MAJÍ TRVALÝ POBYT NA OHLAŠOVNĚ HRADIŠTĚ č.p. 62
OBČANÉ OBCE, KTEŘÍ MAJÍ TRVALÝ POBYT NA OHLAŠOVNĚ HRADIŠTĚ č.p. 62, MOHOU SVÉ ZÁSILKY VYZVEDNOUT NA OÚ HRADIŠTĚ V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH NEBO PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ V PRACOVNÍ DOBĚ.
Aktuální do 31.12.2020

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů naleznete v části Povinné informace.

Usnesení a zápis z posledního zasedání zastupitelstva

Usnesení 3/2017
Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 14.6.2017.
Zápis 3/2017
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 14.6.2017 v Bezděkově od 19.00 hodin.

Všechny usnesení a zápisy z jednání zastupitelstva najdete zde.

Poslední schválený rozpočet, zpráva o hospodaření a závěrečný účet

Rozpočtové opatření č.9/2020
Rozpočtové opatření Obce Hradiště č.9/2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště, IČ: 00256625 za rok 2019
Závěrečný účet 2019
Závěrečný účet obce Hradiště za rok 2019.

Všechny schválené rozpočty, zprávy o výsledcích hospodaření a závěrečné účty najdete zde.

Poslední schválená obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška obce Hradiště č. 2/2019
Obecně závazná vyhláška obce Hradiště č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Všechny platné obecně závazné vyhlášky najdete zde.