Obecně závazné vyhlášky

Strategický plán rozvoje sportu 2019-2023 v obci Hradiště
Strategický plán rozvoje sportu 2019-2023 v obci Hradiště vydaný 1.8.2019
Soubor ke stažení- Download
Strategicky rozvojovy dokument 2019-2023
Strategicky rozvojovy dokument obce Hradiště na období 2019-2023
Soubor ke stažení- Download
Sdělení o výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů
Informace o osobě pověřence pro ochranu osobních údajů OÚ Hradiště
Soubor ke stažení- Download
Obecně závazná vyhláška č.2/2015
Obecně závazná vyhláška obce Hradiště č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Soubor ke stažení- Download
Obecně závazná vyhláška č.1/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hradiště.
Soubor ke stažení- Download
Obecně závazná vyhláška č.2/2011
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hradiště.
Soubor ke stažení- Download
Obecně závazná vyhláška č.3/2011
o místním poplatku ze psů
Soubor ke stažení- Download
Obecně závazná vyhláška č.4/2011
o zrušení obecně závazných vyhlášek
Soubor ke stažení- Download
Obecně závazná vyhláška č.5/2011
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Hradiště
Soubor ke stažení- Download
Obecně závazná vyhláška č.2/2002
o symbolech obce HRADIŠTĚ.
Soubor ke stažení- Download
Organizační řád obce Hradiště
Organizační řád obce Hradiště
Soubor ke stažení- Download
Vitřní směrnice
o zveřejňování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Soubor ke stažení- Download