Výroční zprávy o poskytování informací

Výroční zpráva o poskytování informací 2018
Výroční zpráva o činnosti v oblasti informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2018.
Výroční zpráva o poskytování informací 2017
Výroční zpráva o činnosti v oblasti informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2017.
Výroční zpráva o poskytování informací 2016
Výroční zpráva o činnosti v oblasti informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2016.
Výroční zpráva o poskytování informací 2015
Výroční zpráva o činnosti v oblasti informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2015.
Výroční zpráva o poskytování informací 2014
Výroční zpráva o činnosti v oblasti informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2014.
Výroční zpráva o poskytování informací 2013
dle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k inf. za rok 2013.
Výroční zpráva o poskytování informací 2012
dle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k inf. za rok 2012.
Výroční zpráva o poskytování informací 2011
dle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k inf. za rok 2011.
Výroční zpráva o poskytování informací 2010
dle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k inf. za rok 2010.
Výroční zpráva o poskytování informací 2009
dle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k inf. za rok 2009.
Výroční zpráva o poskytování informací 2008
dle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k inf. za rok 2008.
Výroční zpráva o poskytování informací 2007
dle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k inf. za rok 2007.
Výroční zpráva o poskytování informací 2006
dle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k inf. za rok 2006.
Výroční zpráva o poskytování informací 2005
dle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k inf. za rok 2005.
Výroční zpráva o poskytování informací 2004
dle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k inf. za rok 2004.
Výroční zpráva o poskytování informací 2003
dle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k inf. za rok 2003.
Výroční zpráva o poskytování informací 2002
dle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k inf. za rok 2002.
Výroční zpráva o poskytování informací 2001
dle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k inf. za rok 2001.
Výroční zpráva o poskytování informací 2000
dle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k inf. za rok 2000.