Novinky akce

Rozsvícení vánočního stromku v Hradišti 2019
Rozsvícení vánočního stromku v Hradištii 2019
V sobotu 30.11. rozsvítil hradišťskou náves vánoční stromek..............
Dětský den v Hradišti 2019
Dětský den v Hradišti 2019
Nedělní odpoledne 2. června patřilo v Hradišti jen a jen dětem. Během odpoledne se jich na 25. stanovištích vystřídalo celkem neuvěřitelných 25.............
Setkání důchodců a oslava Dne matek 2019
Setkání důchodců a oslava Dne matek 2019
Obec Hradiště uspořádala v sobotu 18. 5. 2019 setkání důchodců a oslavu Dne matek. Setkání se konalo v Bezděkově, v budově bývalé školy..............
Velikonoční dílna v Bezděkově 2019
Velikonoční dílna v Bezděkově 2019
Všichni se chystáme oslavovat svátky jara – Velikonoce a přitom o květné neděli 14. dubna dopoledne se za oknem sypou z nebe pořádné sněhové trakaře............
Bezděkovský maškarní bál 2019
Bezděkovský maškarní bál 2019
V sobotu 16. února odpoledne byla bezděkovská škole příjemně vytopená, vyzdobená barevnými balónky a obrázky, tombola srovnaná a očíslovaná, sladké dobroty napečené................

Novinky dokumenty

Pozvánka ZO 17.12.2019
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 06.12.2019 do 17.12.2019
Oznámení č.j.: SPU 487896/2019/Šr.
Oznámení č.j.: SPU 487896/2019/Šr. o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 04.12.2019 do 20.12.2019
Střednědobý rozpočtový výhled 2020-2022
Střednědobý rozpočtový výhled obce Hradiště v tis. Kč na období 2020-2022
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 30.11.2019 do 30.12.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2019-10
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 10/2019
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 27.11.2019 do 27.12.2019
Obecně závazná vyhláška obce Hradiště č. 1/2019
Obecně závazná vyhláška obce Hradiště č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hradiště
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 27.11.2019 do 15.12.2019
Záměr nakládání s majetkem Plzeňského kraje z 25.11.2019
Záměr nakládání s majetkem Plzeňského kraje z 25.11.2019
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 25.11.2019 do 27.12.2019
Návrh rozpočtu na rok 2020
Návrh rozpočtu obce Hradiště na rok 2020
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 25.11.2019 do 12.12.2019
Oznámení č.j.: SP11218/2019-504201
Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek BPEJ
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 13.11.2019 do 16.12.2019
Přehled získaných dotací 2015-2018
Přehled získaných dotací z PSOV, PK, MZe, MMR v období 2015-2018.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 19.09.2019 do 31.12.2019
Informace pro chovatele psů
Informace o povinnostech chovatelů psů od 1.1.2020
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 10.09.2019 do 31.03.2020
Opatření obecné povahy č.j.: 41508/2019-MZE-16212
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 02.09.2019 do 31.12.2022
Závěrečný účet svazek 2018
Závěrečný účet - Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství za rok 2018 včetně Zprávy o přezkoumíní hospodaření
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 26.06.2019 do 30.07.2020
Rozpočet svazek 2019
Rozpočet - Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na rok 2019
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 26.06.2019 do 26.06.2020
Střednědobý výhled rozpočtu svazku 2020 - 2022
Střednědobý výhled rozpočtu - Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na období 2020 - 2022
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 26.06.2019 do 26.06.2020
Závěrečný účet 2018
Závěrečný účet obce Hradiště za rok 2018.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 30.04.2019 do 30.05.2020
Střednědobý rozpočtový výhled svazek obcí 2020-2022
Středně dobý výhled rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na období 2020-2022
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 12.04.2019 do 12.06.2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č.j.: 18918/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy č.j.:18918/2019-MZE-16212
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 03.04.2019 do 31.12.2022
Výzva majitelům pozemků od ÚZSVM - č.j.: UZSVM/P/6966/2019-HMSO
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - § 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon – aktualizace k 20.3.2019
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 20.03.2019 do 31.12.2023
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště, IČ: 00256625 za rok 2018
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 28.02.2019 do 30.06.2020
SOO Plzeň - jih pro odp. hosp. - rozpočtový výhled 2018 - 2019
Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odp. hosp. - rozpočtový výhled 2018 - 2019
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 26.04.2017 do 31.12.2019

Informace, pozvánky

Vánoční koncert 2019
Pozvánka na Vánoční koncert, který se koná 14.12.2019
Aktuální do 14.12.2019
Informace o odpadech
Informace o nakládání s odpady.
Aktuální do 31.12.2019
Kotlíkové dotace a Nová zelená úsporám
Informace o zdrojích informací pro dotace pro domácnosti
Aktuální do 10.09.2022
Bezpečnostní desatero
Bezpečnostní desatero - chraňte domov i sebe
Aktuální do 31.12.2030
INFORMACE PRO OBČANY, KTEŘÍ MAJÍ TRVALÝ POBYT NA OHLAŠOVNĚ HRADIŠTĚ č.p. 62
OBČANÉ OBCE, KTEŘÍ MAJÍ TRVALÝ POBYT NA OHLAŠOVNĚ HRADIŠTĚ č.p. 62, MOHOU SVÉ ZÁSILKY VYZVEDNOUT NA OÚ HRADIŠTĚ V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH NEBO PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ V PRACOVNÍ DOBĚ.
Aktuální do 31.12.2020

Poslední zápis a usnesení

Usnesení 3/2017
Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 14.6.2017.
Zápis 3/2017
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 14.6.2017 v Bezděkově od 19.00 hodin.