Novinky akce

OSLAVA DNE MATEK V HRADIŠTI
OSLAVA DNE MATEK V HRADIŠTI 2016
Kulturní komise při OÚ Hradiště uspořádala pro ženy 7. května 2016 v místní klubovně v Hradišti oslavu „Dne matek“. .......
Velikonoční dílna v Bezděkově 2016
Velikonoční dílna v Bezděkově 2016
Velikonoční svátky jsme v letošním roce prožívali velice brzy. A proto se tentokrát velikonoční dílna pro děti uskutečnila na poslední chvíli o Květné neděli 20. března po obědě. .......
Maškarní bál v Bezděkově 2016
Maškarní bál v Bezděkově 2016
V sobotu 16. ledna po obědě byla bezděkovská škola příjemně vyhřátá, čistě uklizená, vyzdobená a čekala už jen na děti a jejich rodiče a prarodiče.......
Vánoční koncert a výstava v Bezděkově 2015
Vánoční koncert a výstava v Bezděkově 2015
Vánoční koncert v bezděkovském kostele sv. Ondřeje si opět našel své příznivce. Sobotní podvečer 19. prosince jsme se mohli již popáté zaposlouchat do vánočně laděných písní a koled v podání pěveckého a chrámového sboru Velkobor......
VÁNOČNÍ DÍLNA V BEZDĚKOVĚ 2015
VÁNOČNÍ DÍLNA V BEZDĚKOVĚ 2015
Sobota 5. prosince byla pro děti výjimečným a zážitky naplněným dnem. Brzy po obědě se již tradičně sešly děti ve vánoční dílně......
Nohejbalový turnaj v Hradišti  11.7.2015
Nohejbalový turnaj v Hradišti 11.7.2015
Již několik let zpátky se začátkem července koná v Hradišti na hřišti nohejbalový turnaj. Letošní rok tomu nebylo jinak. ......

Novinky dokumenty

Opatření obecné povahy č.j.: DOP/15983/2016-Smo
Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 21.09.2016 do 06.10.2016
Oznámení o místě a době konání voleb 7. a 8.10.2016
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA PLZEŇSKÉHO KRAJE A DO SENÁTU PARLAMENTU ČR, konané ve dnech 7. října 2016 a 8. října 2016 (Případné druhé kolo voleb do senátu parlamentu ČR 14. a 15. října 2016)
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 20.09.2016 do 17.10.2016
Dražební vyhláška č.j.: 23 E 21/2014 - 98
Rozhodnutí Okresního soudu v Klatovech.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 01.09.2016 do 27.09.2016
Jmenování zapisovatelů okrskové volební komise - volby 7. a 8.10.2016
Volby do zastupitelsa Plzeňského kraje a do Senátu PSČR
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 23.08.2016 do 08.10.2016
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise - 2016
Volby do zastupitelsa Plzeňského kraje a do Senátu PSČR
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 02.08.2016 do 15.10.2016
Poskytnutí dotace - Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka z 27.10.2015
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Hradiště - Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka ze dne 27.10.2015
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Informace pro veřejnost, aby se neznámý vlastníci pozemků přihlásili ke svému vlastnictví u ÚZSVM do 31.12.2023.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 21.07.2014 do 31.12.2023
PODZIMNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 2016
Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství pořádá pravidelný podzimní svoz nebezpečného odpadu.
Aktuální do 06.10.2016
Veletrhu MODERNÍ DŮM A BYT & ŽENA A DOMOV & ŽIVA 2016 v Plzni
Tato největší plzeňská akce se koná již podesáté ve dnech 14. - 16. října 2016 v hale TJ Lokomotiva (ul. Úslavská) v Plzni.
Aktuální do 16.10.2016
INFORMACE PRO OBČANY, KTEŘÍ MAJÍ TRVALÝ POBYT NA OHLAŠOVNĚ HRADIŠTĚ č.p. 62
OBČANÉ OBCE, KTEŘÍ MAJÍ TRVALÝ POBYT NA OHLAŠOVNĚ HRADIŠTĚ č.p. 62, MOHOU SVÉ ZÁSILKY VYZVEDNOUT NA OÚ HRADIŠTĚ V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH NEBO PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ V PRACOVNÍ DOBĚ.
Aktuální do 31.12.2020
Kůrovci - vážná hrozba pro smrkové lesy
Leták k problematice výskytu kůroce.
Aktuální do 01.12.2016
OBEZŘETNOST SE VYPLÁCÍ
V rámci realizace Krajského projektu prevence kriminality 2014 "Plzeňský kraj - Obezřetnost se vyplácí" vydala organizace Člověk v tísni, o.p.s. příručku Obezřetnost se vyplácí, která se snaží upozornit na riziková jednání a situace, do kterých se může dostat kdokoli z nás. Kromě popisu rizik spojených se zprostředkováním půjček se tak obyvatelé Plzeňského kraje mohou v příručce dočíst například o problémech spojených s exekucí, oddlužením nebo s nákupem na předváděcích akcích.
Aktuální do 31.12.2016
Usnesení 4/2016
Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 9.8.2016.
Zápis 4/2016
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 9.8.2016 v Hradišti od 19.00 hodin.